केन्द्रीय सचिवालयको वैठक वारे सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना !

(केन्द्रीय सचिवालयको वैठक सम्वन्धमा)

टासिदेलेग,

नेपाल शेर्पा संघ केन्द्रीय सचिवालयको वैठक निम्नानुसार वस्ने भएको हुँदा सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सुरक्षा अपनाई वैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई दिन हुन निर्देशानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 


तपसिलः

मितिः २०७७ मंसिर २० गते शनिबार

समयः विहान ठीक ११ः ०० बजेदेखि

स्थानः केन्द्रीय कार्यालय नारायणटार, काठमाडौं ।

थप जानकारीका लागिः ९८५१०६२७३४ (सचिव)

९८४४३२८०१५ (कार्यालय सचिव)

०१ ४९११४८०